THÔNG BÁO KẾT QUẢ ỦNG HỘ QUÝ “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN”

2023-12-07 14:31:05

        Ngày 06/12/2023 Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 47/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ thông báo kết quả ủng hộ quý “Mái ấm công đoàn”. Theo thông báo trên, tính đến ngày 30/11/2023, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ của 96 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiền 87.590.000đ (Tám mươi bẩy triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).

       Ban Quản lý các KCN đăng tải nội dung Văn bản và danh sách các đơn vị, cá nhân ủng hộ quỹ trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị để công đoàn viên các tổ chức, cá nhân tiện theo dõi, chia sẻ, ủng hộ.

hom-phieu 

       Mọi sự đóng góp ủng hộ xin chuyển vào tài khoản của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn, số tài khoản: 111000189196 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn hoặc nộp tiền mặt tại Văn phòng Liên đoàn Lao động  tỉnh. Thời gian ủng hộ đến hết 29/12/2023.

47-CV-LDLD-TINH-THONG-BAO-KQ-UNG-HO-QUY-MAI-AM-CD-12-2023 

 Thanh Giang!