THỰC HIỆN QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC

2023-12-11 09:02:50

      Theo nội dung văn bản trên ngày 06/9/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2023/NĐ-CP Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Ngày 08/12/2023, Công an tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 5488/CAT-PC07 hướng dẫn thực hiện quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đồng thời đề nghị các cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội như:

       - Người đứng đầu cơ sở trong phạm vi quản lý tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động,… tại cơ sở.

        - Tổ chức tự kiểm tra, rà soát và thực hiện quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại cơ sở theo quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP.

       - Các hợp đồng bảo hiểm bắt buộc đã giao kết trước ngày Nghị định số 67/2023/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 06/9/2023), thực hiện theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP.

Gửi kèm Nghị định số 67/2023/NĐ-CP đến các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

67-ND-CP-ve-BH-chay-no 

Thanh Giang