TUYÊN TRUYỀN, TRẢI NGHIỆM, THỰC HÀNH CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ CHO NGƯỜI DÂN, HỌC SINH, SINH VIÊN, SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

2023-12-14 16:24:52

Ngày 08/12/2023 Công an tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 478/KH-CAT-PC07 về việc tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạ cứu hộ cho người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thời gian 02 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật ngày 16 và ngày 17/12/2023, nội dung bao gồm:

- Tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho quần chúng nhân dân, học sinh, sinh viên về kiến thức pháp luật và các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở hộ gia định, khu dân cư, nơi tập trung đông người, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh...

- Tuyên truyền các phương tiện truyền thông địa chúng, hệ thống loa phát thanh, truyền thanh tại các đơn vị, cơ sở, thôn xóm, tổ dân phố, đăng các tin, bài phóng sự trên các trang, mạng, cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành đoàn thể, UBND các huyện, thành phố... với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

- Giới thiệu các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; giới thiệu tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy; mô hình Điểm chữa cháy công cộng.

- Hướng dẫn quần chúng nhân dân, học sinh, sinh viên trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ....

- Biểu diễn kỹ thuật sử dụng dây cứu nạn cứu hộ; Thoát nạn; cứu nạn cứu hộ từ trên cao xuống bằng các đu dây có công cụ hỗ trợ.

- Hướng dẫn thực hành sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn....

Ban Quản lý thông tin  Kế hoạch số 478/KH-CAT-PC07 để công chức, viên chức biết, thực hiện./.

478-KH-CAT-tuyen-truyen-trai-nghiem-thuc-hanh-PCCCCNCH 

Thanh Giang