Ban Quản lý các Khu công nghiệp tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho công chức, viên chức và người lao động

2024-01-08 13:45:07

           Ngày 03/01/2024, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn phối hợp Công đoàn Ban Quản lý và Bệnh viện Bảo Ngọc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

          Khám sức khỏe định kỳ là hoạt động có ý nghĩa được tổ chức thường niên tại đơn vị nhằm giúp cho công chức, viên chức và người lao động phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe, đồng thời giúp lãnh đạo Ban nắm được tình hình sức khỏe của công chức, và người lao động nhằm phục vụ tốt cho công tác chuyên môn và các hoạt động khác của Ban Quản lý.

          Trong đợt này, công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý các khu công nghiệp được khám tổng thể theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế bao gồm: khám lâm sàng tổng quát, cân đo, đo huyết áp, khám tai - mũi - họng, khám mắt, thực hiện xét nghiệm huyết học, sinh hóa, siêu âm bụng tổng quát và chụp Xquang phổi. Thời gian khám sức khỏe được bố trí 02 buổi (01 buổi lấy mẩu máu, nước tiểu để xét nghiệm, 01 buổi khám sức khỏe chi tiết), những công chức và người lao động chưa được khám sức khỏe theo thời gian thông báo sẽ được bố trí khám vào thời gian hợp lý.

Một số hình ảnh khám sức khoẻ định kỳ của công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý các khu công nghiệp

Kham-benh-1 Kham-benh-2 

Kham-benh-3 

Ngọc Hà!