Giải quyết thủ tục hành chính “30 phút tăng thêm vì dân” năm 2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp

2024-01-11 10:34:19

Ngày 28/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 8825/UBND - NCPC về việc tiếp tục triển khai một số giải pháp về cải cách TTHC. Trong đó nghiên cứu, triển khai thực hiện một số nội dung công việc,bao gồm lựa chọn một trong các mô hình: “30 phút tăng thêm vì dân” hoặc “Sáng thứ Bảy vì dân” để triển khai thực hiện.

Để thông tin đến công dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tiện liên hệ thực hiện thủ tục hành chính mô hình “30 phút tăng thêm vì dân” Ban Quản lý các Khu công nghiệp đăng tải toàn bộ Thông báo số số 07/TB-BQL ngày 09/01/2024 trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị./.

07-TB-BQL-Mo-hinh-TTHC-30-phut-tang-them-vi-dan-2024 

Thanh Giang!