HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

2024-01-19 14:47:48

Với mục đích hướng dẫn người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Ngày 11/01/2024 Công an tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 144/CAT-PC07 gửi các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn bao gồm 09 nội dung về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở. Ban Quản lý các Khu công nghiệp đăng tải toàn bộ Công văn trên kèm theo hướng dẫn và các biểu mẫu trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị để cắc đơn vị, doanh nghiệp căn cứ thực hiện.

144-CAT 

Thanh Giang