TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

2024-01-22 08:33:12

        Ngày 15 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 315/UBND-VXNV về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, yêu cầu  các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát các hệ thống thông tin, bảo đảm các hệ thống thông tin được triển khai đầy đủ các biện pháp bảo vệ theo cấp độ an toàn theo quy định (nếu có). Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cơ bản kỹ năng về an toàn thông tin mạng, cảnh giác về thông tin xấu độc, tin giả và thông tin lừa đảo trên không gian mạng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương được biết, thực hiện theo quy định.

        Ban Quản lý các KCN đăng tải Văn bản trên Trang thông tin điện tử của đơn vị để các công chức, viên chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư biết triển khai thực hiện.

315-UBND-ve-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-ATTTM-Tet-ND-2024 

Thanh Giang!