QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC NĂM 2023 CỦA UBND TỈNH

2024-02-01 09:42:56

       Ngày 30/01/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 163/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2023. Theo đó, có 03 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 25 Quyết định của Ủy ban nhân dân hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; 11Nghị quyết và 10 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ngưng hiệu lực một phần; 01 văn bản hết hiệu lực một phần

        Ban Quản lý các KCN thông tin để các cơ quan, doanh nghiệp tiện tra cứu và căn cứ thực hiện.

163-QD-UBND-cong-bo-DM-van-ban-het-hieu-luc-ngung-hieu-luc-nam-2023 

2.-DANH-MUC-VB-HET-HIEU-LUC-NGUNG-HIEU-LUC-kem-theo-VB-so-163-UBND 

3.-DANH-MUC-HET-HIEU-LUC-1-PHAN-2-kem-theo-VB-163-UBND 

Thanh Giang!