BẢN TIN CẢI CÁCH HÌNH CHÍNH SỐ 5 - 2024 CỦA CHÍNH PHỦ

2024-02-08 09:26:39

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bản tin cải cải hành chính số 05/2024 từ ngày 29/01-02/02/2024. Ban Quản lý các KCN đăng tải toàn bộ Bản tin trên để thông tin đến các cơ quan, doanh nghiệp biết.

Ban-tin-dien-tu-CCHC-Chinh-phu---So-05-2024 

Thanh Giang!