Quy định mới về sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam theo Nghị định số Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023 của Chính Phủ

2024-02-08 22:13:24

Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023 của Chính Phủ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam có hiệu lực từ ngày 2/2/2024 phải đáp ứng một trong các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

Sao, chụp một phần hình ảnh, hoa văn của tiền Việt Nam không vượt quá 1/3 mặt trước hoặc mặt sau tờ tiền;

Sao, chụp hình ảnh một mặt đồng tiền Việt Nam với kích thước chiều dài và chiều rộng đối với tiền giấy, đường kính đối với tiền kim loại < 75% hoặc > 150% kích thước của tiền thật cùng mệnh giá;

Sao, chụp hình ảnh hai mặt đồng tiền Việt Nam với kích thước chiều dài và chiều rộng đối với tiền giấy, đường kính đối với tiền kim loại < 50% hoặc > 200% kích thước của tiền thật cùng mệnh giá;

Sao, chụp hình ảnh thành bản điện tử để đưa lên không gian mạng có độ phân giải tối đa không vượt quá 72dpi với kích thước tương đương tiền thật cùng mệnh giá…

Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai tới công chức, viên chức, người lao động biết và xem chi tiết tại file đính kèm.

87-cp.signed 

                                                                               Ngọc Hà