Triển khai Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH

2024-02-23 09:20:44

       Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2024.

          Ban Quản lý các Khu công nghiệp triển khai đến  toàn thể công chức, viên chức, người lao động  và các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp biết, thực hiện theo quy định (gửi kèm Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023).

Thong-tu-so-19-ban-hanh-danh-muc-nghe-nang-nhoc-doc-hai-nguy-hiem 

                                                                               Bích Liên