Triển khai thực hiện Quyết định số 27/2023/QĐ-TTg ngày 08/11/2023 của Thủ trướng Chính phủ quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình

2024-02-23 09:29:05

        Ngày 08/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2023/QĐ-TTg Quy định tổ chức Lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/12/2023.

        Ban Quản lý các Khu công nghiệp triển khai đến  toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp biết, thực hiện theo quy định (có Quyết định số 27/2023/QĐ-TTg ngày 08/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ đính kèm).

27_2023_QD-TTg_08112023_1-signed (1) 

                                                                                       Bích Liên