Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bí mật nhà nước tại Ban Quản lý các khu công nghiệp

2024-03-18 14:20:21

       Ngày 13/3/2024, Tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã có buổi Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bí mật nhà nước (BMNN) do đồng chí thiếu tá Mạc Anh Tuấn - Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ là báo cáo viên. Tham dự hội nghị có đầy đủ Lãnh đao, công chức, viên chức Ban Quản lý.

Nhung-pho-bien-1 

Đồng chí Hà Sỹ Thương – Phó trưởng Ban Quản lý các KCN phát biểu quán triệt tại Hội nghị

        Hội nghị đã cung cấp thông tin về tình hình lộ, mất BMNN thời gian gần đây trên toàn quốc và tại tỉnh Bắc Kạn; các nguy cơ lộ, mất MNN; âm mưu phương thức thủ đoạn thu thập BMNN của các thế lực thù định; các biện pháp phòng ngừa lộ, mất BMNN. Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hướng dẫn thực hiện quy chế bảo vệ BMNN tại cơ sở đơn vị.

Nhung-pho-bien-2 

Đồng chí Mạc Anh Tuấn - Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ triển khai các nội dung tuyên truyền tại Hội Nghị

        Thông qua Hội nghị đã trang bị cho công chức, viên chức những kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ BMNN. Trên cơ sở đó từng bước nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của Lãnh đạo, Công chức, viên chức Ban Quản lý các khu công nghiệp trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Đỗ Nhung!