Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý tài sản công của Bộ Tài chính

2024-03-18 14:29:53

        Sáng ngày 07/3/2023, Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý tài sản công năm 2024. Về dự tập huấn có hơn 80 cán bộ, công chức và người lao động là đại diện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tai-san-cong-1 

Ông Nguyễn Tất Thạo  - Chuyên viên Cục Quản lý tài sản công  phát biểu triển khai Hội nghị

          Trong hai ngày (từ 07/3/2024 đến ngày 08/3/2024), lớp tập huấn triển khai Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý tài sản công và hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý tài sản công cho các cán bộ quản trị, cán bộ sử dụng phần mềm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được phân cấp.

         Hội nghị tập huấn với mục đích trang bị cho cán bộ, công chức, lãnh đạo của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn những kiến thức chuyên môn về thao tác nghiệp vụ để sử dụng phần mềm quản lý tài sản công. Đảm bảo dữ liệu tài sản công được nhập liệu, cập  nhật, chuẩn hoá, theo quy định. Cung cấp dữ liệu về tài sản công phục vụ quá trình quản lý Nhà nước. Trong thời gian diễn ra chương trình tập huấn, các học viên đã tập trung nghiên cứu, thảo luận trao đổi sôi nổi tập trung những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng.

         Tai-san-cong-2 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

        Thông qua tập huấn, hướng dẫn góp phần để cán bộ được giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý tài sản công và kế toán các đơn vị cập nhật các phần mềm quản lý về tài sản nhà nước, qua đó đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Tài chính và giúp cho các cơ quan, đơn vị quản lý tài sản được thuận tiện, chính xác, đầy đủ, thực hiện đúng theo quy định của nhà nước./.

               

                                                                                        Ngọc Hà