BẢN TIN CẢI CÁCH HÌNH CHÍNH SỐ 8 - 2024 CỦA CHÍNH PHỦ

2024-03-21 11:07:34

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bản tin cải cải hành chính số 08/2024 từ ngày 26/02-01/3/2024. Trong đó bao gồm các nội dung  nổi bật.

- Thủ tướng Chính phủ: Loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống tham nhũng, phòng ngừa sai phạm; Yêu cầu đảm bảo tăng cường an toàn hệ thống thông tin cấp độ

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang: Dồn lực giải quyết vướng mắc để sắp xếp huyện, xã; Tập trung rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ; cấp bách hoàn thiện khung khổ pháp lý để cải cách tiền lương.

- Bộ Thông tin và Truyền thông: Phát động phong trào thi đua “Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để làm việc tốt hơn”.

- Bộ Công an đang đề nghị:

+Xây dựng Luật Dữ liệu nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc và phát triển kinh tế - xã hội;

+ Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo Thông tƣ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng

Để thông tin để công chức, viên chức Ban Quản lý và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp biết./.

Ban-tin-dien-tu-CCHC-Chinh-phu---So-8-2024 

Thanh Giang!