Hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3

2024-03-22 08:30:02

          Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển năm 1992 tổ chức ở Rio, Brazil, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chọn ngày 22 tháng 3 là Ngày Nước thế giới và được tổ chức hằng năm. Mỗi năm Liên hợp quốc chọn một chủ đề hưởng ứng Ngày Nước thế giới nhằm truyền tải thông điệp về ý nghĩa của nước, giải pháp tập trung giải quyết các vấn đề nóng liên quan đến tài nguyên nước mang tính toàn cầu.

          Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, ảnh hưởng trực tiếp đến các yếu tố môi trường và sự sống trên Trái đất. Nước có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng đối với con người. Hiện nay, tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam, vấn đề thiếu nguồn nước sạch, ô nhiễm nguồn nước ở cả thành thị và nông thôn… đang diễn ra rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống trên Trái đất. Vì vậy, nhân loại cần có biện pháp để bảo vệ nguồn nước.

H20            Hưởng ứng ngày nước Thế giới 22/3, Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện tuyên truyền hưởng ứng thông qua Trang thông tin điện tử với Thông điệp của Ngày              Nước thế giới 2024:

  1. Nước là tài nguyên thiết yếu giúp bảo vệ sức khỏe, sinh kế, môi trường, các giá trị văn hóa và phát triển kinh tế bền vững.
  2. Nước là tài nguyên quý giá! Hãy sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.
  3. Bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.
  4. Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người.
  5. Nước là tài nguyên hữu hạn và thiết yếu, sử dụng nước tuần hoàn vì một tương lai bền vững./.

                                                                                                        Ngọc Hà