Hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2024

2024-03-22 08:36:54

            Ngày Quốc tế hạnh phúc được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon chính thức công bố tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc vào tháng 6/2012. Đến nay, đã có 193 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam cùng cam kết ủng hộ, hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn để xây dựng một thế giới đại đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, đem lại hạnh phúc cho nhân loại.

         20-3 

            Ở Việt Nam, ngày 26 tháng 12 năm 2013,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân, gia đình về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, từ đó có những hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam. Đến nay, hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 được diễn ra trên toàn quốc, tạo nên hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, khích lệ các tổ chức, cá nhân có các hoạt động thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

          Để Hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện đồng bộ và đa dạng các hình thức tuyên truyền như: Thông qua  Trang thông tin điện tử,  tuyên truyền cổ động trực quan trên bảng điện tử, bảng tin… tại trụ sở cơ quan. Xây dựng tài liệu tuyên truyền có nội dung thiết thực, gần gũi gắn liền với thực tiễn cuộc sống, để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện. 

           Qua đó, nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn truyền thống của gia đình Việt Nam; góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc; chia sẻ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa phát huy truyền thống văn hóa của gia đình Việt Nam, hướng tới vì hạnh phúc và thịnh vượng chung của toàn xã hội; xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

                                                                                                                                                          Ngọc Hà