Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm xe ô tô phục vụ công tác dùng chung cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn.

2024-03-22 08:43:01

Ngày 20/3/2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã ban hành Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm xe ô tô phục vụ công tác dùng chung cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn.

25-QD-BQL-duyet-mua-sam-se-o-to--20-3-2024