Chi bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tổ chức Sinh hoạt chuyên đề tại khu di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa, Thái Nguyên.

2024-03-25 11:11:29

         Chiều ngày 22/03/2024, Chi bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã  tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Về nguồn - Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” tại An toàn khu (ATK) Định Hóa, Thái Nguyên, nhằm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Hoàng Văn Khởi, Bí thư chi bộ- Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp cùng toàn thể đảng viên và những quần chúng ưu tú.

        Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã làm Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ của Khu di tích. Trước anh linh Bác, các đảng viên bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao của vị cha già dân tộc và xin hứa tiếp tục phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để góp phần xây dựng đất nước, nguyện mãi mãi khắc ghi những lời Bác dạy, những điều Bác căn dặn trong Di chúc, cố gắng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư của Bác; luôn gương mẫu trong công tác, học tập cũng như trong cuộc sống; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thấm nhuần lời dạy của Bác “Cán bộ là gốc của mọi việc, là công bộc của Nhân dân, việc gì có lợi cho dân phải gắng sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”.

Tin-keo 

Hình ảnh đồng chí Hoàng Văn Khởi, Bí thư chi bộ- Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp ghi cảm tưởng tại Khu tưởng niệm

        Qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp các đảng viên, quần chúng hiểu chi tiết hơn về cuộc sống và cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp vĩ đại, toàn thể đảng viên, quần chúng tích cực của Chi bộ quyết tâm học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu của người đảng viên, không ngừng học tập rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                                          Bích Liên