Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn Tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn giỏi tỉnh Bắc Kạn năm 2024

2024-04-07 12:27:29

Ngày 02/4/2024 Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 29/KH-LĐLĐ Tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn giỏi tỉnh Bắc Kạn năm 2024.

Mục đích bao gồm:

- Tuyên truyền đến các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức Công đoàn; tuyên truyền về gương người tốt - việc tốt, những mô hình tiêu biểu của công đoàn; hội thi là đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023 - 2028, qua đó tạo sự thống nhất về ý chí, hành động để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

- Tạo môi trường cho cán bộ công đoàn được rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, phát hiện, tôn vinh, biểu dương các cán bộ công đoàn xuất sắc, tiêu biểu, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Đối tượng dự thi

Là cán bộ công đoàn (gồm: Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn; Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn; thành viên ban Nữ công quần chúng).

Số lượng dự thi

- Mỗi LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành thành lập 01 đội thi gồm 03 thí sinh (có ít nhất 01 nữ) tham gia hội thi cấp tỉnh. Các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh thành lập 01 đội gồm 03 thí sinh (có ít nhất 01 nữ) tham gia thi cấp tỉnh.

- Phần thi chào hỏi và tiểu phẩm xử lý tình huống đơn vị có thể sử dụng thêm diễn viên phụ tối đa 05 đồng chí đoàn viên công đoàn của đơn vị.

Ban Quản lý các KCN thông tin để đoàn viên công đoàn biết quan tâm, hưởng ứng./.

29-KH-LDLD-tinh-4-2024 

Thanh Giang!