Quyết định số 35/QĐ-BQL về việc giao bổ sung kinh phí cho Trung tâm PTHT và Dịch vụ KCN

2024-04-12 22:38:32

Ngày 5/4/2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Quyết định số 35/QĐ-BQL về việc giao bổ sung kinh phí cho Trung tâm PTHT và Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Kạn thực hiện nhiệm vụ

QD-35-giao-BS-KP 

Ngọc Hà