LỄ PHÁT ĐỘNG "THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM" NĂM 2024

2024-04-22 10:36:33

Sáng 17/4, Ban Quản lý các Khu công nghiệp dự Lễ phát động “ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 do Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Chợ Mới tổ chức tại Trường THCS Đồng Tâm, Chợ Mới, Bắc Kạn. Với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

 Lễ phát động được tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Thuc-pham Hình ảnh Lễ phát động

Sau Lễ phát động các cấp, các ngành, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Tháng hành động và tiếp tục có những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ, đột phá trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thời gian triển khai Tháng an toàn thực phẩm diễn ra từ ngày 15/4/2024 đến ngày 15/5/2024. /.

Bích Liên