Tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua khen thưởng năm 2024

2024-04-22 10:54:45

        Ngày 17/4/2024, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành: Tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua khen thưởng năm 2024.

Khen-thuong-2024 

Ông Hoàng Minh - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

        Luật Thi đua khen thưởng năm 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua vào ngày 15/6/2022 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Luật gồm 8 Chương và 96 Điều, trong đó có nhiều quy định mới như: Thành tích đến đâu khen thưởng đến đó và đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được để khắc phục tình trạng khen thưởng “tích lũy thành tích, cộng dồn thành tích” trước đây; đặc biệt đã bổ sung quy định “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” là tiêu chuẩn có thể thay thế nếu không có sáng kiến, đề tài, đề án (khoản 2 Điều 23); Bỏ quy định đăng ký thi đua là căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua (Điều 7); ….

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung của Luật và Nghị quy định, hướng dẫn. Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc, khó khăn phát sinh, các đơn vị cần báo cáo, phản hồi về Ban Thi đua - Khen thưởng để được hướng dẫn.

QR code truy cập tài liệu thi đua khen thưởng./.

QR-code-thi-dua-KT-2024 

Đỗ Nhung!