BẢN TIN CẢI CÁCH HÌNH CHÍNH SỐ 16 - 2024 CỦA CHÍNH PHỦ

2024-05-06 08:19:29

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bản tin cải cải hành chính số 16/2024 từ ngày 22/4-26/4/2024. Trong đó bao gồm các nội dung  nổi bật:

Thủ tướng Chính phủ: Yêu cầu “3 tăng cường, 5 đẩy mạnh” trong chuyển đổi số.

Thường trực Ban Bí thư: Chủ động phương án, lộ trình tinh giản biên chế.

Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số: Ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024.

Ủy ban Thương vụ Quốc hội: Kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, “Lợi ích nhóm”.

Ngành Tài nguyên và môi trường: Đẩy mạnh cải cách hành chính, loại bỏ “Cơ chế xin - cho”.

Và một số đề xuất mới.

Để thông tin đến công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết, Ban Quản lý các KCN đăng tải toàn bộ Bản tin trênTrang thông tin điện tử của đơn vị tại địa chỉ https://bqlkcnbackan.gov.vn

Ban-tin-dien-tu-CCHC-Chinh-phu---so-16-2024 

 

Thanh Giang!