KHAI MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2024 CỤM XÃ THANH THỊNH-NÔNG HẠ-BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN

2024-04-22 15:55:18

        Ngày 10 tháng 4 năm  2024 tại trụ sở UBND xã Thanh Thịnh đã diễn ra Lễ khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 Cụm xã Thanh Thịnh – Nông Hạ - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn.

       Tham dự Lễ khai mạc gồm các đồng chí Trịnh Ngọc Thái, Tham mưu trưởng, Phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Mới, các đồng chí là Chính trị viên của 03 đơn vị; Lãnh đạo UBND xã, Lãnh đạo Ban Quản lý cùng toàn thể lực lượng dân quân, tự vệ địa phương.

DQTV-1-2024 

Đồng chí Trịnh Ngọc Thái phát biểu quán triệt tại lễ khai mạc

DQTV-2-2024 

Buổi học chính trị của toàn thể lực lượng dân quân, tự vệ.

        Lực lượng dân quân, tự vệ địa phương được học tập giáo dục chính trị – pháp luật với một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới; Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới. Chuyên đề kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; Điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng bộ binh…. Chương trình huấn luyện sẽ diễn ra Từ 07h00 ngày 10/4/2024 đến 17h00 ngày 19/4/2024.

Thanh - Nhung