Kỷ niệm 17 năm thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn 04/5/2007- 04/5/2024

2024-05-04 14:49:49

        Chiều ngày 03/5, tại trụ sở Ban Quản lý các KCN tỉnh đã diễn ra lễ tổ chức kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Ban Quản lý các khu cồng nghiệp tỉnh Bắc Kạn 04/5/2007-04/5/2024.

17-nam-thanh-lap-BQL (1)  

        Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 543/2007/QĐ-TTG ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

        Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành, địa phương về việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp; Thực hiện việc đăng ký đầu tư, thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; Đánh giá hiệu quả đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và thực hiện một số nội dung theo ủy quyền của UBND tỉnh và một số sở ngành.

        Về tổ chức bộ máy gồm: Văn phòng, Phòng quản lý chuyên môn nghiệp vụ và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp.

        Về biên chế: Ban Quản lý các KCN có 12 công chức, 03 HĐ lao động theo NĐ số 68/NĐ-CP; Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp có 07 viên chức và 02 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/NĐ- CP.

        Trải qua 17 năm phát triển Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều đóng giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn có thế mạnh về ngành công nghiệp sản xuất, chế biến gỗ và chế biến nông sản với nhiều sản phẩm xuất khẩu như: Mơ, gừng, kiệu, măng muối; giao, thìa, nĩa, cán chổi gỗ; các sản phẩm gỗ ép; các loại nước giải nhiệt các sản phẩm đá thạch anh, sang chiết gas … của 10 Nhà đầu tư được thị trường trong nước và thế giới ưa chuộng.

        Với vốn đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, Khu công nghiệp Thanh Bình được thành lập với quy mô giai đoạn I là 73,5 ha tại văn bản số 125/TTg-CN ngày 22/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ và mở rộng giai đoạn II với quy mô diện tích là 80,3 ha; nâng tổng diện tích khu công nghiệp Thanh Bình là 153,8 ha.

        Được định hướng phát triển, đồng thời theo phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh có 8 khu công nghiệp, với tổng diện tích đất khu công nghiệp là 2.361ha. Trong đó, tại Quyết định số 625/QĐUBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh có 4 khu công nghiệp đã được phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

        Để xây dựng quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh làm cơ sở cho triển khai đầu tư, xây dựng theo đúng quy định, từng bước hoàn thiện phương án phát triển khu công nghiệp của tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã hội của địa phương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp gồm: Mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, giai đoạn I (Điều chỉnh về quy mô, diện tích tăng thêm 7,2ha, nâng tổng số diện tích toàn khu lên lên là 80,7ha); Khu công nghiệp Chợ Mới 1 (diện tích là 300ha, địa chỉ tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) và Khu công nghiệp Chợ Mới 2 (diện tích là 200ha, địa chỉ xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn).

        Đồng chí Hoàng Văn Khởi - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp khẳng định, 17 năm qua, từ chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã năng động, sáng tạo, phát huy những tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển.

        Đồng chí mong muốn Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục giữ vững đoàn kết, đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh và trí tuệ tập thể, phát huy vai trò là đầu tàu, động lực chủ yếu trong dẫn dắt, định hướng phát triển công nghiệp trở thành động lực mới, nguồn lực mới phát triển tỉnh Bắc Kạn.

Đỗ Nhung – Thanh Giang