GIẢI THƯỞNG CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM NĂM 2024

2024-05-09 08:02:44

        Hưởng ứng giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tôn vinh những thành tựu chuyển đổi số xuất sắc của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân được tổ chức thường niên dưới sự chủ trì của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDA) nhằm thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Ngày 02/5/2024, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 505/STTTT-CNTT-BCVT giới thiệu giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2024 gửi toàn thể các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh nghiên cứu, đề xuất các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu của đơn vị đáp ứng các tiêu chí về công nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024 để đăng ký tham gia theo văn bản hướng dẫn. (Gửi kèm văn bản số 16/HTTS-VietTimes hướng dẫn tham gia)

       Ban Quản lý các KCN đăng tải toàn bộ văn bản trên kèm mã Qr code giới thiệu các hạng mục của gải thưởng chuyển đổi số và hướng dẫn đăng ký tham gia.

16HTTS.VietTimes 

 

Thanh Giang