BẢN TIN CẢI CÁCH HÌNH CHÍNH SỐ 18 – 2024 VÀ BẢN TIN CẢI CÁCH HÌNH CHÍNH SỐ 19 - 2024 CỦA CHÍNH PHỦ

2024-06-07 08:27:09

Thủ tướng Chính phủ ban hành Bản tin cải cải hành chính số 18/2024 từ ngày 06/5 - 10/5/2024 và Bản tin cải cách hành chính số 19/2024 từ ngày 13/5 – 17/5/2024. Ban Quản lý các KCN đăng tải toàn bộ Bản tin trên để quý độc giả biết.

Ban-tin-dien-tu-CCHC-Chinh-phu---So-18-2024 

Ban-tin-dien-tu-CCHC-Chinh-phu---So-19-2024 

Thanh Giang!