TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KIỂM CÔNG TẤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHÁP CHẾ NĂM 2024

2024-05-18 16:30:27

        Ngày 16/5/2024, công chức Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật và pháp chế năm 2024 do Sở Tư pháp tổ chức.

quy-pham-1 

Ông  Phạm Quốc Trung – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh trao đổi nghiệp vụ tại Hội nghị

        Tại Hội nghị có tới 09 chuyên đề được triển khai về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật cùng một số quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch triển khai văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

quy-pham-2 

Công chức thực hiện công tác xây dựng VBQPPL các sở, ban, ngành của tỉnh

        Trên cơ sở phân tích các kỹ năng soạn thảo, rà soát, đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật của báo cáo viên. Toàn thể công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, công chưc các huyện, thành phố đã cơ bản tiếp thu qua đó tích cực tham mưu cho lãnh đạo đơn vị việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật được giao.

   Thành Giang