NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 31 THÁNG 5 NĂM 2024 “Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá”

2024-05-29 14:48:09

Chủ đề cho Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2024 là “Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá” .

Thuoc-la 

Tổ chức Y tế Thế giới  nhấn  mạnh Ngày thế giới không thuốc lá  2024 là diễn đàn để giới trẻ trên toàn thế giới yêu cầu ngành công nghiệp thuốc lá ngừng việc nhắm tới các em bằng các sản phẩm có hại cho sức khỏe, kêu gọi chính phủ các nước áp dụng các chính sách bảo  vệ các  em  khỏi  các  hành  vi  lôi  kéo  sử dụng  thuốc  lá,  bao  gồm  cả việc  tiếp  thị không ngừng các sản phẩm nguy hiểm cho sức khoẻ thông qua mạng xã hội và các nền tảng phát trực tuyến.

Với thành phần có chứa chất nicotine, thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá mới đã nhanh chóng gây nghiện trong giới trẻ. Nicotine có trong các sản phẩm thuốc lá có tính gây nghiện cao, gây hại lớn đến sự phát triển não bộ thanh thiếu niên, vì não  bộ của trẻ vẫn đang trong giai đoạn  phát triển cho  tới  tuổi 25. Nicotine đã được  chứng  minh  làm  suy  yếu  sự trưởng  thành não  bộ của thanh  thiếu  niên  với  những  hậu  quả ngắn  hạn  và  hậu  quả lâu  dài  nghiêm  trọng đó là nghiện,  rối  loạn  nhận  thức  và  cảm  xúc,  giảm  khả năng học  tập  và  rối  loạn  tâm  thần. Những thay đổi do nicotine gây ra trong hệ thần kinh khiến người dùng ở nhóm tuổi này dễ bị nghiện nicotine hơn và vì thế ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ đến sớm và trầm trọng hơn trong tương lai. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, do khả năng gây nghiện cao và mức độ lan nhanh trong cộng đồng, cùng với các sản phẩm thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ tạo ra một thế hệ mới nghiện nicotine và các chất gây nghiện khác.

Để tiếp tục tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Chiến lược quốc gia Phòng chống tác hại thuốc lá. Ban Quản lý các KCN đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp và người lao động trong KCN Thanh Bình thực hiện tốt Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, không hút thuốc lá tại nơi làm việc; xây dựng cơ quan văn hóa không còn khói thuốc; tuyên truyền tới người thân về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử; hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5.

Đỗ Nhung