Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị tư vấn HSMT và đánh giá hồ sơ DT thuộc quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Chợ Mới

2024-06-10 16:32:32

Ngày 07/6/2024, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị tư vấn HSMT và đánh giá hồ sơ DT thuộc quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp CHợ Mới 1

QD-59chi-dinh-thau-lap-HSMT-va-HSDT 

Ngọc Hà