TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HA TẦNG VÀ DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP TÍCH CỰC VỆ SINH KHU CÔNG NGHIỆP

2022-11-03 10:20:35

        Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành hạ tầng KCN Thanh Bình, song song với các công việc theo nhiệm vụ được giao thì công tác dịch vụ công ích, vệ sinh khu công nghiệp luôn được quan tâm, trong thời gian qua Trung tâm đã thực hiện tốt việc quét dọn lòng đường, vỉa hè và thu gom rác thải từ các công ty, nhà xưởng.

 A-Chinh 

Hình ảnh: Quét dọn lòng đường, vỉa hè KCN

        Hàng ngày Trung tâm Phát triển hạ tầng khu công nghiệp thực hiện quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải trên lòng đường, vỉa hè KCN với tổng chiều dài các tuyến là 2,5km. Ðây là tuyến đường chính, nhiều xe cơ giới qua lại, nhiều dự án sửa chữa, cải tạo các công trình giao thông, nước sinh hoạt, nước thải..., nên ngoài rác thải sinh hoạt còn cả rác thải xây dựng rơi vãi từ các phương tiện phục vụ thi công của các doanh nghiệp gây ra. Bên cạnh đó, ý thức của một bộ phận người dân chưa cao trong việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, không để rác thải đúng nơi quy định, vứt rác bừa bãi ra bên lề đường. Vì vậy, công tác vệ sinh khu công nghiệp Thanh Bình được luôn được Trung tâm Phát triển hạ tầng khu công nghiệp chú trọng, bởi đây không chỉ là tuyến đường chính mà còn là khu vực có nhiều nhà xưởng sản xuất về gỗ, Ga, thép, thực phẩm...hoạt động liên tục, cần đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh sanh, sạch đẹp, tạo mỹ quan cho tuyến đường trong khu công nghiệp.

 Chinh-II  

Hình ảnh: Nhân viên vệ sinh quét dọn tuyến đường KCN

                                                                   Tác giả: La Đình Chính